“แสนชัย” ควง “ซุปเปอร์เล็ก” เดินทางไปสัมมนาเผยแพร่มวยไทยที่อเมริกา 1 เดือน

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/