คณะกรรมการกีฬามวย ตรวจสอบความพร้อมจังหวัดประจวบฯ ก่อนจัด “ศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากล”

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/