ปิดฉาก “เสกักเกมส์” อย่างสวยงาม พบกันใหม่ใน “ชอนตะวันเกมส์” 22 – 28 เมษายน 2566 ที่จังหวัดนครสวรรค์

ปิดฉาก “เสกักเกมส์” อย่างสวยงาม พบกันใหม่ใน “ชอนตะวันเกมส์” 22 – 28 เมษายน 2566 ที่จังหวัดนครสวรรค์

นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง , นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา , นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร , ผู้บริหาร กกท. , ผู้บริหารจังหวัดพัทลุง , นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศ เข้าร่วมในพิธีปิด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ต้องขอแสดงความชื่นชมจังหวัดพัทลุง หน่วยงานภารัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องร่วมกันจัดการแข่งขัน จนประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับการจัดการแข่งขันในอนาคต ที่มีเป้าหมายทั้งกีฬาพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ โดยสิ่งที่สำคัญที่ได้ปรากฎต่อสายตาคนทั้งประเทศ คือความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวพัทลุง ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาในครั้งนี้ แสดงถึงศักยภาพ ความรัก ความสามัคคี ของชาวจังหวัดพัทลุง
ภาพรวมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ดำเนินการจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2565 รวม 7 วัน 15 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 4,449 คน มีการชิงชัย 471 เหรียญทอง โดย อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ 96 เหรียญทอง อันดับ 2 จังหวัดสงขลา 43 เหรียญทอง อันดับ 3 จังหวัดเชียงใหม่ 26 เหรียญทอง อันดับ 4 จังหวัดนครราชสีมา 24 เหรียญทอง และ อันดับที่ 5 จังหวัดสระบุรี 20 เหรียญทอง ส่วนเจ้าภาพ อันดับที่ 17 จังหวัดพัทลุง 7 เหรียญทอง ตามลำดับ
ในส่วนของพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” มีการแสดงจากเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 โนราบิค และชุดที่ 2 ระบำเกี้ยวแม่ม่าย และไฮไลท์การแสดงชุด กีฬาสร้างสรรค์ชอนตะวันเกมส์ และพิธีมอบธงประจำการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ลี่หมิงและหนิงอัน เป็นมาสคอตประจำการแข่งขัน อีกด้วย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/