กกท. เปิดตัวยูนิฟอร์มกีฬาด้วยนวัตกรรม “drydye” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย BCG

กกท. เปิดตัวยูนิฟอร์มกีฬาด้วยนวัตกรรม “drydye” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย BCG

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวยูนิฟอร์มกีฬา “SAT กับการพัฒนากีฬาไทย ภายใต้นโยบาย BCG” โดยมี นายวุฒิพงศ์ เย่ ประธานกลุ่มธุรกิจเย่ห์กรุ๊ป, นายภาวิต วยาจุต ผู้แทนจากสโมสรฟุตบอล ทรูแบงค็อกยูไนเต็ด, นายสุเทพ วงค์รื่น ประธานสโมสรเกษตรศาสตร์ เอฟซี, Mr. Matias Gaston Conde Mirasso กรรมการบริหารและหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลสยามเอฟซี และคณะผู้บริหาร กกท. ร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนด นโยบายโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio – Circular – Green Economy: BCG Model) ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ “การท่องเที่ยวและกีฬาสีขาว” เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการ คือ สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงไปสู่โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ เร่งบูรณาการกิจกรรมร่วมกับภายใต้นโยบายดังกล่าว นั้น
กกท. จึงได้จัดงานแถลงข่าว“SAT กับการพัฒนากีฬาไทย ภายใต้นโยบาย BCG” เพื่อเป็นการเปิดตัวยูนิฟอร์ม กกท. ที่ผลิตจากนวัตกรรม “drydye” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการย้อมผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองกับนโยบาย BCG Model และก่อให้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานของนโยบายดังกล่าว ให้เข้าถึงประชาชน และเยาวชนในวงกว้าง โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ กกท. ได้ร่วมมือกับ บริษัท เย่ห์กรุ๊ป จำกัด ในการสร้างสรรค์ยูนิฟอร์มกีฬาไทย เพื่อขับเคลื่อนวงการกีฬาไทย ภายใต้นโยบาย BCG Model โดยเฉพาะโครงการกีฬาสีขาว ให้เติบโตและพัฒนาต่อไป
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย ภายใต้นโยบาย BCG Model เป็นการปลูกจิตสำนึกผู้มีส่วนร่วมทางการกีฬา อาทิ ผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์การกีฬา ผู้จัดการกีฬา และสาธารณชน ให้เกิด “พฤติกรรมภายใน” ซึ่งได้แก่ “การมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม” คือ รู้จักใช้ และอนุรักษ์ทรัพยากร เห็นความสำคัญ และคุณค่าของทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมกีฬา โดยสามารถนำทรัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งปรับปรุงฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพคงเดิมหลังการดำเนินกิจกรรม นอกจากนั้นยังเกิดการพัฒนาเป็น “พฤติกรรมภายนอก” ในการดำเนินกิจกรรมกีฬาให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการแข่งขันกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยอาศัยการบูรณาการและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นกิจกรรมกีฬาที่หลากหลาย พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมกีฬา สร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติ ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
คุณวุฒิพงศ์ เย่ ประธานกลุ่มธุรกิจเย่ห์กรุ๊ป กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตเสื้อผ้านวัตกรรม “drydye” ไม่ว่าจะเป็น ยูนิฟอร์มของทางกกท. และเสื้อของนักฟุตบอลจาก 3 สโมสร ได้แก่ สโมสรฟุตบอลทรูแบงค็อกยูไนเต็ด, สโมสรเกษตรศาสตร์เอฟซี และสโมสรฟุตบอลสยามเอฟซี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าโครงการ BCG Model เพื่อผลักดันวงการกีฬาไทย และสิ่งแวดล้อมภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Green Economy โดยใช้นวัตกรรม “drydye” ที่เป็นนวัตกรรมแรกของโลกที่สามารถย้อมผ้าโดยไม่ใช้น้ำซักหยดในเชิงอุตสาหกรรม ทำให้สามารถลดการใช้น้ำไปอย่างน้อย 25 ลิตรต่อตัว ซึ่งทั้ง 4 องค์กรกีฬา รวมกันมากกว่า 5,000 ตัว ก็จะสามารถเปรียบเทียบได้กับน้ำสะอาดที่จะมีไว้ใช้บริโภคไปได้อีกมากกว่า 125,000 ลิตร แสดงให้เห็นการใช้เทคโนโลยีมาทดแทนในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะตอบโจทย์ความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และเปิดโอกาสใหม่ๆ อีกหลายช่องทางในอนาคตต่อไป
นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังได้รับเกียรติจากผู้แทน 3 สโมสรฟุตบอลฯ ได้แก่ สโมสรฟุตบอลทรูแบงค็อกยูไนเต็ด, สโมสรเกษตรศาสตร์เอฟซี และสโมสรฟุตบอลสยามเอฟซี มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ภายใต้นโยบาย BCG Model เนื่องจากทั้ง 3 สโมสรเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมกีฬาด้านฟุตบอลอาชีพ ที่มีส่วนในการพัฒนานักกีฬาไทย ภายใต้การสนับสนุน การกำกับดูแล ของ กกท. และในฐานะที่ทางกกท. เป็นต้นแบบในการผลักดัน นโยบาย BCG Model ของวงการฟุตบอลของประเทศไทยในขณะนี้ ทางสโมสรฯ ก็เห็นถึงความสำคัญและคำนึงในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม “drydye” ในการย้อมสีผ้าสำหรับชุดแข่งขันของสโมสรฯในฤดูกาลนี้ ซึ่งเป็นการพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มมีการนำเอาวัสดุต่างๆนำกลับมาผลิตเป็นสินค้าใหม่ หรือการผลิตเสื้อผ้าและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล นอกจากนี้ทางสโมสรฯ จะปลูกฝังนักฟุตบอลเยาวชน ให้มีภาวะทางความคิด ในการช่วยกันดูแลรักษา และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องน้ำ อากาศ ต้นไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย BCG Model ของกกท. ที่ไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนาทักษะทางการกีฬา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาแต่เพียงด้านเดียว หากแต่ยังพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึง คุณภาพชีวิตของคนในวงการกีฬา และ ประชาชนทั่วไป ให้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนโยบาย BCG Model
นอกจากการแถลงข่าวแล้ว ภายในงานฯ ยังมีการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมา ของนโยบาย BCG Model และผลงานกิจกรรมต่างของ กกท. ภายใต้นโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน และประชาชนทุกคนรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของนโยบาย BCG Model และยังมีบูธเปิดตัวผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรม “drydye” อีกด้วย โดย กกท. เชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาไทย ภายใต้นโยบาย BCG Model จะนำไปสู่การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยการดำเนินกิจกรรมกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/