ผลแข่งขันวอลเลย์บอล PEA 2565 ภาคใต้ : รอบรองชนะเลิศ

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคใต้ ณ ยิมสนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 21 สิงหาคม เป็นเกมกาารแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภททีมชาย โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนสุคีรินวิทยา จ.นราธิวาส 3-0 เซต 26-24, 25-22, 25-23 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส ชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  จ.กระบี่ 3-2 เซต 25-20, 19-25, 25-27, 25-22, 15-13 ประเภททีมหญิง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่ ชนะ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร 3-0 เซต …

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคใต้ ณ ยิมสนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 21 สิงหาคม เป็นเกมกาารแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภททีมชาย

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนสุคีรินวิทยา จ.นราธิวาส 3-0 เซต 26-24, 25-22, 25-23

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส ชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  จ.กระบี่ 3-2 เซต 25-20, 19-25, 25-27, 25-22, 15-13

ประเภททีมหญิง

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่ ชนะ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร 3-0 เซต 25-18, 25-11, 25-18

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร 3-0 เซต 25-11, 25-15, 25-13

โปรแกรมการแข่งขัน

รอบชิงอันดับ 3

ประเภททีมหญิง

09.00 น.โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร พบ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร

ประเภททีมชาย

10.30 น.โรงเรียนสุคีรินวิทยา จ.นราธิวาส  พบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  จ.กระบี่

รอบชิงชนะเลิศ

ประเภททีมหญิง

11.00 น.โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา พบ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส

ประเภททีมชาย

13.00 น.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่ พบ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/