Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ 24-27 ส.ค.นี้ ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

การแข่งขัน Thailand PGA Tour รายการ SINGHA-SAT Chiangmai Championship 2022 ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2565 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 24 ส.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 25 ส.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 26 ส.ค. เวลา 6.00-9.00 น. วันที่ 27 ส.ค. เวลา 6.00-9.00 น.

การแข่งขัน Thailand PGA Tour รายการ SINGHA-SAT Chiangmai Championship 2022 ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2565 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 24 ส.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 25 ส.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 26 ส.ค. เวลา 6.00-9.00 น.
วันที่ 27 ส.ค. เวลา 6.00-9.00 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/