ผลแข่งขันวอลเลย์บอล PEA 2565 ภาคใต้ : รอบก่อนรองชนะเลิศ

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคใต้ ณ ยิมสนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นเกมกาารแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภททีมชาย โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ชนะ โรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล 3-1 เซต 23:25,25:21,25:15,25:21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ชนะ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร 3-0 เซต 25:19,25:21,25:15 โรงเรียนสุคีรินวิทยา จ.นราธิวาส ชนะ โรงเรียนโพธิ์คีรีราษฏร์ศึกษา จ.ปัตตานี 3-1 เซต 25:14,25:21,23:25,25:21 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส ชนะ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ จ.สงขลา 3-0 เซต 25:22,25:11,25:19 ประเภททีมหญิง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ชนะ …

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคใต้ ณ ยิมสนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นเกมกาารแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภททีมชาย

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ชนะ โรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล 3-1 เซต 23:25,25:21,25:15,25:21

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ชนะ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร 3-0 เซต 25:19,25:21,25:15

โรงเรียนสุคีรินวิทยา จ.นราธิวาส ชนะ โรงเรียนโพธิ์คีรีราษฏร์ศึกษา จ.ปัตตานี 3-1 เซต 25:14,25:21,23:25,25:21

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส ชนะ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ จ.สงขลา 3-0 เซต 25:22,25:11,25:19

ประเภททีมหญิง

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี จ.สงขลา 3-2 เซต 18:25,18:25,25:19,25:15,15:12

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนเทศบาลนครภูเก็ต 3-0 25:16,25:6,25:14

โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร ชนะ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา จ.พัทลุง 3-0 เซต 25:15,25:8,25:15 

โรงเรียนสอสดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร ชนะ โรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล 3-1 เซต 24:26,25:22,26:24,25:22

โปรแกรมการแข่งขัน

รอบรองชนะเลิศ

วันที่ 21 สิงหาคม 2565

ประเภททีมชาย

09.00 น. โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา พบ โรงเรียนสุคีรินวิทยา จ.นราธิวาส

10.30 น. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  จ.กระบี่ พบ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส

ประเภททีมหญิง

12.00 น. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่ พบ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

13.30 น.โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา พบ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร

[See image gallery at volleyball.or.th]

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/