พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในโอกาสครบรอบ 69 ปี การก่อตั้งสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ขออนุโมทนาบุญแก่ทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนในการสร้างโกเมศรัตนเจดีย์ ณ วัดโกเมศรัตนาราม จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยมีนายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธาน และร่วมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่และนักกีฬาของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยร่วมพิธี

ขอกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันในครั้งนี้ได้เป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่านได้พบความสุข ความสำเร็จสมปรารถนา และปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง เทอญ

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th