ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand International Elite Physique Championships 2022 วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ
Thailand International Elite Physique Championships 2022
ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจาก
นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก

GALLERY

Opening Ceremony & Day 1TIEPC [Elite2022] @Central Phitsanulok

Day 2 TIEPC [Elite2022] @Central Phitsanulok

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th