SINGHA-SAT Khon Kaen Championship 2022

วันที่ 21-24 กันยายน 2565 ณ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่นกอล์ฟคลับ จ.ขอนแก่น ชิงเงินรางวัลรวม 3,000,000 บาท

SINGHA-SAT Khon Kaen Championship 2022

Thailand PGA 04/08/2022
วันที่ 21-24 กันยายน 2565 ณ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่นกอล์ฟคลับ จ.ขอนแก่น ชิงเงินรางวัลรวม 3,000,000 บาท

ประกาศ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป สามารถเข้าชมการแข่งขันได้

Thailand PGA 07/06/2022
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ผู้ชมสามารถเข้าชมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพทุกรายการของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยภายในสนามแข่งขันได้ โดยเริ่มตั้งแต่รายการ SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2022 #2 ณ สนามเขาชะโงก กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จ.นครนายก เป็นต้นไป

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดให้ผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการ “5 เลิก 2 ยืด 1 เปิด” นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565…

ประกาศยกเลิกการตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน

Thailand PGA 02/06/2022
ประกาศ ยกเลิกการตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ Thailand PGA Tour, Thailand Development Tour และ Thailand Champions Tour

เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดให้ผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการ “5 เลิก 2 ยืด 1 เปิด” นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการภาครัฐ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ Thailand PGA Tour, Thailand…

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/