ประกาศ เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสอบโปร

จากมติการประชุมคณะกรรมการวาระปี 2563-2567 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 กำหนดเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ดังนี้ 1. ประเภทนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ (Tournament Player) ระยะไม่น้อยกว่า 6,800 หลา วันละ 18 หลุมต่อเนื่อง 4 วัน รวม 72 หลุม สกอร์รวมไม่เกิน +4 โดยมีการตัดตัวเมื่อจบ 18 หลุมที่สกอร์ ไม่เกิน +6 และเมื่อจบ 36 หลุมไม่เกิน +8 2. ประเภทผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟอาชีพ (Golf Instructor) ระยะไม่น้อยกว่า 6,800 หลา วันละ 18 หลุมต่อเนื่อง 2 วัน รวม 36 หลุม สกอร์รวมไม่เกิน +6 โดยมีการตัดตัวเมื่อจบ 18

จากมติการประชุมคณะกรรมการวาระปี 2563-2567 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 กำหนดเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ประเภทนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ (Tournament Player) ระยะไม่น้อยกว่า 6,800 หลา วันละ 18 หลุมต่อเนื่อง 4 วัน รวม 72 หลุม สกอร์รวมไม่เกิน +4 โดยมีการตัดตัวเมื่อจบ 18 หลุมที่สกอร์ ไม่เกิน +6 และเมื่อจบ 36 หลุมไม่เกิน +8

2. ประเภทผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟอาชีพ (Golf Instructor) ระยะไม่น้อยกว่า 6,800 หลา วันละ 18 หลุมต่อเนื่อง 2 วัน รวม 36 หลุม สกอร์รวมไม่เกิน +6 โดยมีการตัดตัวเมื่อจบ 18 หลุม ที่สกอร์ +8

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ดังกล่าวรวมถึงการขอเทียบผลการแข่งขันจากรายการแข่งขันที่สมาคมรับรองด้วยเช่นกัน

โดยให้เริ่มใช้เกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/