SINGHA-SAT Chiangmai Championship 2022

วันที่ 24-27 สิงหาคม 2565 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.ลำพูน ชิงเงินรางวัลรวม 2,000,000 บาท

SINGHA-SAT Chiangmai Championship 2022

Thailand PGA 05/07/2022
วันที่ 24-27 สิงหาคม 2565 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.ลำพูน ชิงเงินรางวัลรวม 2,000,000 บาท

ประกาศยกเลิกการตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน

Thailand PGA 02/06/2022
ประกาศ ยกเลิกการตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ Thailand PGA Tour, Thailand Development Tour และ Thailand Champions Tour

เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดให้ผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการ “5 เลิก 2 ยืด 1 เปิด” นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการภาครัฐ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ Thailand PGA Tour, Thailand…

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/