Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรีให้นักกอล์ฟ 4-8 ก.ค. นี้ ที่สนามวอเตอร์มิลล์

การแข่งขัน Thailand Development Tour รายการ SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2022 #3 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถรับคูปองอาหารได้ที่โปรช็อป วันที่ 4 ก.ค. เวลา 6.00-9.00 น. วันที่ 6 ก.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 7 ก.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 8 ก.ค. เวลา 6.00-8.30 น.

การแข่งขัน Thailand Development Tour รายการ SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2022 #3 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถรับคูปองอาหารได้ที่โปรช็อป

วันที่ 4 ก.ค. เวลา 6.00-9.00 น.
วันที่ 6 ก.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 7 ก.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 8 ก.ค. เวลา 6.00-8.30 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Related posts: