ประกาศรายชื่อนักตบชายยู 20 ผ่านตัดตัวรอบสองเตรียมศึกเอเชีย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสองจากการทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอลจำนวน 19 คน โดยมีรายชื่อดังนี้  ตัวรับอิสระ ภูติดล  ทากาบุตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ณราธร เมืองโคตร : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา บอลเร็ว ภาณุพงศ์ คำภูมี : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ธีระวัช งามพร้อม : โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี เตรียมศักดิ์ พรหมรี : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ภานุพงษ์ คำเวียง : โรงเรียนชุมแพศึกษา ชุติพงศ์ ม่วงเก่า : โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม บีหลัง พสิษฐ์ สุแก้ว : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สุทธิภัทร เสตา : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา หัวเสา สุวิทย์ อาบูบาก้า โซว์ :  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสองจากการทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอลจำนวน 19 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

ตัวรับอิสระ

ภูติดล  ทากาบุตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ณราธร เมืองโคตร : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

บอลเร็ว

ภาณุพงศ์ คำภูมี : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

ธีระวัช งามพร้อม : โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

เตรียมศักดิ์ พรหมรี : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ภานุพงษ์ คำเวียง : โรงเรียนชุมแพศึกษา

ชุติพงศ์ ม่วงเก่า : โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม

บีหลัง

พสิษฐ์ สุแก้ว : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

สุทธิภัทร เสตา : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

หัวเสา

สุวิทย์ อาบูบาก้า โซว์ :  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

วุฒิชัย มาลา : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

เบนฮิล โอนัวฮา : โรงเรียนกศน.อำเภอลำลูกกา

สัตตยา วะดีศิริศักดิ์ : โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

อัครชัย แก้วน้ำอ่าง : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

กิตติพงษ์ สังข์ศักดิ์ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

ไพฑูรย์ พละเดช : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

เซตเตอร์

กฤษฏิกร บุญสุข : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ปราโมทย์ ยศสันเทียะ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

ธนบดี พลเสนา โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)

กําหนดรายงานตัวและเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จ.สุโขทัย

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชาย อายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 21  จะแข่งขันที่เมืองริฟฟา ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม 2565

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/