การกีฬาฯ เปิดยื่นแบบคำขอรับการช่วยเหลือฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดยื่นแบบคำขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสำหรับสมาคมกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ภายในวันเวลาทำการ ณ สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือทางอีเมล: sportsdevelopment.hub@gmail.com สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ https://bit.ly/3xztX0N สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร/ไลน์ 089-555-9169 (จ๊อยซ์)

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดยื่นแบบคำขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสำหรับสมาคมกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ภายในวันเวลาทำการ ณ สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือทางอีเมล: sportsdevelopment.hub@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ https://bit.ly/3xztX0N

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร/ไลน์ 089-555-9169 (จ๊อยซ์)

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/