ประกาศ ยกเลิกการแข่งขันรอบคัดเลือก SINGHA-SAT TDT Khao Yai 2022

SINGHA-SAT TDT Khao Yai 2022 ยกเลิกการแข่งขันรอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 หมายเหตุ วันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เท่านั้น NO QUALIFYING ROUND ON MONDAY, 13 JUNE 2022 NOTE OFFICIAL PRACTICE DAY ON TUESDAY, 14 JUNE 2022 ONLY

SINGHA-SAT TDT Khao Yai 2022
ยกเลิกการแข่งขันรอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ วันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

NO QUALIFYING ROUND ON MONDAY, 13 JUNE 2022

NOTE OFFICIAL PRACTICE DAY
ON TUESDAY, 14 JUNE 2022 ONLY

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/