ประกาศรายชื่อผู้ชนะ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการ Thailand Virtual Sports Festival

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/