สมาคมวอลเลย์เผย 30 รายชื่อนักตบหญิงยู 18 ผ่านคัดเลือกเตรียมชิงแชมป์เอเชีย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คนจากใบสมัครจำนวน 103 ใบโดยมีรายชื่อดังนี้ ตัวรับอิสระ  ณิชากร วันศุกร์ : โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สุวรรณี เพ็ชรสังหาร : โรงเรียนสุรนารีวิทยา จันทร์สุดา เกษนอก : โรงเรียนสุรนารีวิทยา อภิชญา ไกรภาค : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เซตเตอร์  ปภาวรินท์  บุญอินทร์ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นัฐกฤตา  เจือกโว้น : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ชฎาพร  เปรมเจริญ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง กนกพร  แสงทอง : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา รัชดา  ฉะอ้อนโฉม : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 หัวเสา  ณิรารัชย์  ศรีกุตา …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คนจากใบสมัครจำนวน 103 ใบโดยมีรายชื่อดังนี้

ตัวรับอิสระ 

ณิชากร วันศุกร์ : โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส

สุวรรณี เพ็ชรสังหาร : โรงเรียนสุรนารีวิทยา

จันทร์สุดา เกษนอก : โรงเรียนสุรนารีวิทยา

อภิชญา ไกรภาค : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา

เซตเตอร์ 

ปภาวรินท์  บุญอินทร์ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

นัฐกฤตา  เจือกโว้น : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ชฎาพร  เปรมเจริญ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

กนกพร  แสงทอง : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา

รัชดา  ฉะอ้อนโฉม : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6

หัวเสา 

ณิรารัชย์  ศรีกุตา : โรงเรียนเทศบาล2 วัดสว่างคงคาราม 

กันตินันท์  นพรัตน์ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

มัฌชิมา  แสวงผล : โรงเรียนสตรีสิริเกษ

กาญจนา  ศรีใสแก้ว : โรงเรียนสุรนารีวิทยา

วริศรา  สีทาเลิศ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

ธัญพร  สีโซ่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา

นครินพร  บุดดา : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา

บีหลัง

ศศิลักษณ์  หมอกเหมย : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา 

รัตนาพร  นาบำรุง : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

อังคณา  เทรังสี : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

เนตรนภา  บุญเกื้อ : โรงเรียนเทศบาล3 วัดไชนาวาส

วรัทยา  กางโสภา : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

สุไรมี  เร็บหลี : โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี

ปนัชญา พลทำ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา

บอลสั้น

ปริชมน  คำสุวรรณ์ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

อรปรียา  ภูศรีโสม : โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคาราม

อภิชญานันท์  ต่อศรี : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

พุทธิมล  งามนวล : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ภัทรวดี  คำนวณ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

วนิดา  พึ่งพิณ : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

นัฐสุดา  อ่อนด้วง : โรงเรียนสุรนารีวิทยา

นักกีฬาที่มีรายชื่อทั้งหมดจะเข้ารายงานตัว ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง วันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ทีมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จะเข้าร่วมแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลยุวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 6-13 มิถุนายน 2565 ที่จ.นครปฐม 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply