การฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน)

เปิดรับสมัครแล้ว! การฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) วันที่: 1 มิถุนายน 2565 เวลา: 8:30-17:00 น. สถานที่: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด Zoom Application) ค่าสมัคร: 2,000 บาท (รวมค่าสมาชิกรายปีเรียบร้อยแล้ว) สมัครได้แล้ววันนี้ – 25 พฤษภาคม 2565 https://forms.gle/GYx28rGyED6W8N9w9 ตารางการเรียน (รูปแบบออนไลน์) 8:30-8:45 น. ลงทะเบียนเข้าเรียนออนไลน์ 8:45-9:00 น. พิธีเปิด 9:00-10:30 น. วิชาจรรยาบรรณและหน้าที่แห่งการเป็นแคดดี้อาชีพ 10:30-12:00 น. วิชากฎ กติกา มารยาท กีฬากอล์ฟ 12:00-13:00 น. พักเบรค 13:00-15:00 น. วิชาการจัดเตรียมและอ่าน Yardage Book ขั้นพื้นฐาน 15:00-17:00

เปิดรับสมัครแล้ว! การฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน)

วันที่: 1 มิถุนายน 2565
เวลา: 8:30-17:00 น.
สถานที่: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด Zoom Application)
ค่าสมัคร: 2,000 บาท (รวมค่าสมาชิกรายปีเรียบร้อยแล้ว)

สมัครได้แล้ววันนี้ – 25 พฤษภาคม 2565
https://forms.gle/GYx28rGyED6W8N9w9

ตารางการเรียน (รูปแบบออนไลน์)
8:30-8:45 น. ลงทะเบียนเข้าเรียนออนไลน์
8:45-9:00 น. พิธีเปิด
9:00-10:30 น. วิชาจรรยาบรรณและหน้าที่แห่งการเป็นแคดดี้อาชีพ
10:30-12:00 น. วิชากฎ กติกา มารยาท กีฬากอล์ฟ
12:00-13:00 น. พักเบรค
13:00-15:00 น. วิชาการจัดเตรียมและอ่าน Yardage Book ขั้นพื้นฐาน
15:00-17:00 น. วิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
Tel: 099-038-8010
E-mail: support@thailandpga.or.th
FB: m.me/thailandpga
LINE: @thailandpga

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสมาคมฯ
www.thailandpga.or.th
www.facebook.com/thailandpga

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply