ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร “Air Sea Land Southern Sports Tourism Festival” เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร “Air Sea Land Southern Sports Tourism Festival” เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร “Air Sea Land Southern Sports Tourism Festival” เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ, ผู้ว่าการ กกท. เป็นกรรมการและเลขานุการ คนที่ 1 และผู้ว่าการ ททท. เป็นกรรมการและเลขานุการ คนที่ 2 ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัด
โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย จะร่วมกับจังหวัด 7 จังหวัด และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร “Air Sea Land Southern Sports Tourism Festival” เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปี พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะจัดทำโครงการ “Thailand Festival Experience” (Amazing Sports & Extreme Month) จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกล Amazing Thailand Bike Ride, 2.Amazing Multi Surf Festival @ Prachuap Khiri Khan / Songkhla / Phuket, 3.การแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon, 4.Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เวอร์ ยิ่งกว่าเดิม, 5.Coloring The Sky @ Cha-am beach / Phatthalung (เทศกาลว่าวนานาชาติ)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังร่วมกันพิจารณา การบูรณาการจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้มหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร “Air Sea Land Southern Sports Tourism Festival” เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้ง 7 จังหวัด โดยมี 4 หน่วยงานหลัก มาบูรณาการการจัดการแข่งขันดังกล่าวร่วมกัน ประกอบด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันหลักในพื้นที่ ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมในพื้นที่ และในส่วนของจังหวัด จะรับผิดชอบอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น สถานที่แข่งขัน ที่พัก บุคลากร การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รับผิดชอบจัดส่งผู้ตัดสินและควบคุมการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล.

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply