เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand Payap Classic Championships 2022 “พายัพคลาสสิค” วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ลำปาง

Draft1-Payap2022-f5

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ

Thailand Payap Classic Championships 2022
“พายัพคลาสสิค”
วันที่  11 – 12  มิถุนายน  พ.ศ.2565
ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง

สมัครได้ทั้งคนไทยและต่างประเทศ
(ไม่รับสมัครหน้างาน)

สมัครแข่งขัน
👇👇👇
กดคลิ๊กที่นี่

รายละเอียดการแข่งขัน

การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนโควิด-19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ  092-278-6816

  **หมดเขตรับสมัครวันที่  2  มิถุนายน  2565**

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

Don’t miss!!!

Thailand Payap Classic Championships 2022

11 – 12  June 2022

“Thailand Payap Classic Championships
has been organized for people who have maintained

their strong and healthy body so they can use this stage to show their physique to the audiences.
This year, “TPCC” will be held during June 11-12, 2022
at  Central  Lampang.
The event will be supervised by Thailand Bodybuilding and Physique Sport Association (TBPA).

Registration
👇👇👇
Click

Detail

TBPA Covid-19 Health and Safety Guidelines

For more information, please contact

Phone : 092-278-6816

Due date for the registration : Thursday  2nd  June, 2022

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Related posts:

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ Thailand Open Masters Games ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้า เซ็...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระบบ ONLINE ผ่...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ THAILAND E-SAN CLASSIC BODYBU...
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวั...
ตัวแทน สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ร่วมสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2565 Happy New Year 2022
การประชุมเตรียมความพร้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสช...

Leave a Reply