ประชุมใหญ่สามัญปี 63-64 เอกฉันท์ทุกวาระ มุ่งพัฒนาต่อเนื่องตามแผน

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และปี 2564 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมบนคลับเฮ้าส์ สนามบางประกง ริเวอร์ไซด์ คันทรีคลับ จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมและคณะกรรมการสมาคมฯ รวมถึงสมาชิกสามัญจำนวน 59 คน เข้าร่วมครบองค์ประชุม วาระสำคัญในการประชุมเรื่องงบดุลการเงินปี 2563 และปี 2564 นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ เป็นผู้แถลงวาระดังกล่าว สรุปได้ว่าปี 2563 และปี 2564 มีรายได้มากกว่ารายจ่ายและสถานะทางการเงินเพียงพอต่อการจัดการกิจการสมาคมในปี 2565 ตามแผนที่วางไว้ และได้แต่งตั้ง นายพจน์ สีลวานิช เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และปี 2565 ต่อไป โดยในที่ประชุมลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระการประชุมใหญ่ครั้งนี้ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณผู้แทนจากการกีฬา นายจามร จามรี

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และปี 2564 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมบนคลับเฮ้าส์ สนามบางประกง ริเวอร์ไซด์ คันทรีคลับ จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมและคณะกรรมการสมาคมฯ รวมถึงสมาชิกสามัญจำนวน 59 คน เข้าร่วมครบองค์ประชุม

วาระสำคัญในการประชุมเรื่องงบดุลการเงินปี 2563 และปี 2564 นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ เป็นผู้แถลงวาระดังกล่าว สรุปได้ว่าปี 2563 และปี 2564 มีรายได้มากกว่ารายจ่ายและสถานะทางการเงินเพียงพอต่อการจัดการกิจการสมาคมในปี 2565 ตามแผนที่วางไว้ และได้แต่งตั้ง นายพจน์ สีลวานิช เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และปี 2565 ต่อไป โดยในที่ประชุมลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระการประชุมใหญ่ครั้งนี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณผู้แทนจากการกีฬา นายจามร จามรี นิติกร3 งานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร และนายณัฐพงษ์ อ้วงเฮง ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ งานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสมาคมฯรวมถึงสมาชิกสามัญทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมและมุ่งพัฒนากีฬากอล์ฟอาชีพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply