ผลแข่งขันศึกยุวชน เอสโคล่า 14 ปี รอบประเทศ : 22 มี.ค.

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (ปีที่ 31) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นการแข่งขันวันสอง ผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภททีมชาย  กลุ่ม เอ. โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพฯ ชนะ โรงเรียนบ้านดงน้ําเดื่อ จ.เพชรบูรณ์ 3-0 เซต 25-10, 25-17, 25-13 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น ชนะ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส 3-0 เซต 25-9, 26-24, 25-16 กลุ่ม บี. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี …

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (ปีที่ 31) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นการแข่งขันวันสอง ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภททีมชาย 

กลุ่ม เอ.

โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพฯ ชนะ โรงเรียนบ้านดงน้ําเดื่อ จ.เพชรบูรณ์ 3-0 เซต 25-10, 25-17, 25-13

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น ชนะ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส 3-0 เซต 25-9, 26-24, 25-16

กลุ่ม บี.

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี 3-0 เซต 25-8, 25-14, 25-16

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ  3-2 เซต 25-14, 23-25, 25-19, 22-25, 16-14

กลุ่ม ซี.

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา ชนะ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จ.พัทลุง 3-0 เซต 25-13, 25-12, 25-15  

กลุ่ม ดี.

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี ชนะ โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบูรณ์  3-0 เซต 25-17, 25-19, 25-13

โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ ชนะ โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 3-0 เซต 25-19,25-12,25-23

ประเภททีมหญิง

กลุ่ม เอ.

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 3-1 เซต 25-23, 25-13, 19-25, 25-16

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา ชนะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี 3-1 เซต 24-26, 25-21, 25-17, 25-18 

กลุ่ม บี.

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพฯ ชนะ โรงเรียนพันดอนวิทยา จ.อุดรธานี 3-0 เซต 25-17, 25-14, 25-17

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี ชนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย 3-0 เซต 25-18, 25-16, 25-17 

กลุ่ม ซี.

โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จ.ร้อยเอ็ด ชนะ โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จ.สงขลา 3-1 เซต 25-11, 22-25, 25-14, 25-17

โรงเรียนเทศบาล 2 ชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา ชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา 3-0 เซต 25-8, 25-16, 25-6

กลุ่ม ดี.

โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา ชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 3-0 เซต 25-12, 25-17,25-10

โปรแกรมการแข่งขัน 

วันที่ 23 มีนาคม 2565

ประเภททีมชาย 

กลุ่ม เอ.

08.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพฯ พบ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส

09.15 น. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนบ้านดงน้ําเดื่อ จ.เพชรบูรณ์

กลุ่ม บี.

10.30 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี พบ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ 

11.45 น. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ พบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี

กลุ่ม ซี.

13.00 น. โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พบ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา    

กลุ่ม ดี.

14.15 น. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี พบ โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

15.30 น. โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ พบ โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบูรณ์

ประเภททีมหญิง

กลุ่ม เอ.

08.00 น. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา จ.นนทุบรี พบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี 

09.15 น. โรงเรียนเมืองพัทยา 7 จ.ชลบุรี พบ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา 

กลุ่ม บี.

10.30 น. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพฯ พบ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี

11.45 น. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย พบ  โรงเรียนพันดอนวิทยา จ.อุดรธานี

กลุ่ม ซี.

13.00 น. โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จ.ร้อยเอ็ด พบ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา

14.15 น. โรงเรียนเทศบาล 2 ชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา พบ โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จ.สงขลา

กลุ่ม ดี.

15.30 น. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply