รอบฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ SINGHA-SAT Prachinburi Championship 2022

SINGHA-SAT Prachinburi Championship 2022 รอบฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการวันที่ 22-23 มีนาคม 2565 (ไม่มีการแข่งขัน Pro-Am) หลุม 1 เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น. หลุม 10 เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. และ เวลา 14.00 – 15.00 น. ห้ามนักกอล์ฟเริ่มรอบฝึกซ้อม โดยการทีออฟจากหลุม 1 และ 10 หลังเวลา 15.00 น. – นักกอล์ฟออกรอบฝึกซ้อม ได้กลุ่มละไม่เกิน 4 คน – ห้ามนักกอล์ฟใช้ยานพาหนะทุกชนิด (ยกเว้นรถลากถุงกอล์ฟ) ในวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ – นักกอล์ฟไม่ต้องจองเวลาซ้อม ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท

SINGHA-SAT Prachinburi Championship 2022 รอบฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการวันที่ 22-23 มีนาคม 2565 (ไม่มีการแข่งขัน Pro-Am)

หลุม 1 เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.
หลุม 10 เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. และ เวลา 14.00 – 15.00 น.
ห้ามนักกอล์ฟเริ่มรอบฝึกซ้อม โดยการทีออฟจากหลุม 1 และ 10 หลังเวลา 15.00 น.

– นักกอล์ฟออกรอบฝึกซ้อม ได้กลุ่มละไม่เกิน 4 คน
– ห้ามนักกอล์ฟใช้ยานพาหนะทุกชนิด (ยกเว้นรถลากถุงกอล์ฟ) ในวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ
– นักกอล์ฟไม่ต้องจองเวลาซ้อม

ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply