แบ่งสายศึกยุวชน เอสโคล่า 14 ปี รอบประเทศ พร้อมโปรแกรมวันแรก

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (ปีที่ 31) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  ประเภททีมชาย กลุ่ม เอ. โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น  โรงเรียนบ้านดงน้ําเดื่อ จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส กลุ่ม บี. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สพุรรณบุรี  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ  โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์  กลุ่ม ซี. โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จ.พัทลุง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี …

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (ปีที่ 31) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ประเภททีมชาย

กลุ่ม เอ.

โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น 

โรงเรียนบ้านดงน้ําเดื่อ จ.เพชรบูรณ์

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส

กลุ่ม บี.

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สพุรรณบุรี 

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ 

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ 

กลุ่ม ซี.

โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จ.พัทลุง
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา 

กลุ่ม ดี.

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ 

โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี
โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

ประเภททีมหญิง 

กลุ่ม เอ.

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี 

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนเมืองพัทยา 7 จ.ชลบุรี
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา 

กลุ่ม บี.

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย 

โรงเรียนพันดอนวิทยา จ.อุดรธานี 

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี 

กลุ่ม ซี.

โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนเทศบาล 2 ชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา 

โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา 

กลุ่ม ดี.

โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา 

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 

โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม 

โปรแกรมการแข่งขัน 

รอบแรก

วันที่ 21 มีนาคม 2565

สนาม 1 

ประเภททีมหญิง 

กลุ่ม เอ. 

08.00 น. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี  พบ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 จ.ชลบุรี 

กลุ่ม บี.

09.15 น. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร พบ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย

10.30 น. โรงเรียนพันดอนวิทยา จ.อุดรธานี พบ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี 

กลุ่ม ซี.

11.45 น. โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จ.ร้อยเอ็ด พบ โรงเรียนเทศบาล 2 ชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา

14.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 

กลุ่ม เอ.

15.30 น. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี พบ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา 

กลุ่ม ซี. 

16.45 น. โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร พบ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา 

กลุ่ม ดี.

18.00 น. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา 

19.15 น. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ พบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม

สนาม 2

ประเภททีมชาย

กลุ่ม เอ. 

08.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร พบ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น 

09.15 น. โรงเรียนบ้านดงน้ําเดื่อ จ.เพชรบูรณ์ พบ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส 

กลุ่ม บี.

10.30 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สพุรรณบุรี  พบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ

11.45 น. โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี พบ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ 

กลุ่ม ซี.

13.00 น. โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พบ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จ.พัทลุง

16.00 น. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี พบ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา

กลุ่ม ดี.

17.15 น. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี พบ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ 

18.30 น. โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี พบ โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply