รายชื่อผู้สอบภาคสนามปี 2565


รายชื่อผู้สอบภาคสนามระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2565 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก รายชื่อผู้สอบภาคสนามระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

รายชื่อผู้สอบภาคสนามระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2565 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


รายชื่อผู้สอบภาคสนามระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply