สมาคมวอลเลย์ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา วันสถาปนากกท. ครบ 65 ปี

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ครบ 65 ปี โดยมีพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำ กกท. พระพรหม, พระภุมิชัยมงคล ที่บริเวณหอพระและรูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา  นอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มวิริยะอุทิศแก่พนักงานที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2563 รวมไปถึงผู้ทำงานครบ 30, 25 และ 15 ปี อีกด้วย  ทั้งนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นำโดย ร.อ.จักรสุวรรณ โตเจริญ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้มอบอุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกวอลเลย์บอล ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ครบ 65 ปี โดยมีพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำ กกท. พระพรหม, พระภุมิชัยมงคล ที่บริเวณหอพระและรูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มวิริยะอุทิศแก่พนักงานที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2563 รวมไปถึงผู้ทำงานครบ 30, 25 และ 15 ปี อีกด้วย 

ทั้งนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นำโดย ร.อ.จักรสุวรรณ โตเจริญ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้มอบอุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกวอลเลย์บอล ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *