ส.วอลเลย์บอลเผยรายชื่อทัพนักตบชายเตรียมซีเกมส์ เก็บตัว 9 มี.ค.

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย จำนวน 29 คนเตรียมตัวฝึกซ้อมซ้อมเพื่อแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีรายชื่อดังนี้  1.กฤษฎา นิลไสว (บอลสั้น) : สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด – ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ 2.ธูปดิษฐ์ พระพุทธ (บอลสั้น) : สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด – ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ 3.อนุชิต ภักดีแก้ว (บอลสั้น) : สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด – ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ 4.ภูสิทธิ์ โพธิ์นรินทร์ (บีหลัง) : สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด – ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ 5.กันตพัฒน์ คูณมี (หัวเสา) : สโมสรไดมอนด์ …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย จำนวน 29 คนเตรียมตัวฝึกซ้อมซ้อมเพื่อแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีรายชื่อดังนี้ 

1.กฤษฎา นิลไสว (บอลสั้น) : สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด – ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ

2.ธูปดิษฐ์ พระพุทธ (บอลสั้น) : สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด – ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ

3.อนุชิต ภักดีแก้ว (บอลสั้น) : สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด – ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ

4.ภูสิทธิ์ โพธิ์นรินทร์ (บีหลัง) : สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด – ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ

5.กันตพัฒน์ คูณมี (หัวเสา) : สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด – ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ

6.เกริกพงษ์ เพ็ญสุข (บอลสั้น) : สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด – ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ

7.จิระพัฒน์ บุญคา (หัวเสา) : สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด – ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ

8.สุทธิพงษ์ ดรหลักคำ (บีหลัง) : สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด – ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ

9.อดิพงษ์ ผลภิญโญ (เซตเตอร์) : สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด – ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ

10.บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร (เซตเตอร์) : สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี

11.ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว (บอลสั้น) : สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี

12.ธนัสถ์ บำรุงภักดี (หัวเสา) : สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี

13.ธนภัทร เจริญสุข (ตัวรับอิสระ) : สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี

14.สราญจิต เจริญสุข (เซตเตอร์) : สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี

15.มาวิน มณีวงศ์ (เซตเตอร์) : สโมสรพิษณุโลก วีซี

16.อมรเทพ คนหาญ (บีหลัง) : สโมสรพิษณุโลก วีซี

17.อนุตร พรมจันทร์ (หัวเสา) : สโมสรพิษณุโลก วีซี

18.กิตติธัช นุวัตดี (หัวเสา) : สโมสรพิษณุโลก วีซี

19.ศุภกร เจนไธสง (หัวเสา) : สโมสรพิษณุโลก วีซี

20.นภาเดช พินิจดี (หัวเสา) : สโมสรพิษณุโลก วีซี

21.ชยุตม์ คงเรือง (บอลสั้น) : สโมสรพิษณุโลก วีซี

22.ธนทัต ทวีรัตน์ (บอลสั้น) : สโมสรโกลด์ซิตี้ ม.เอเชีย เกาะกูดคาบาน่า

23.อัศนพรรณ จันทจร (หัวเสา) : สโมสรโกลด์ซิตี้ ม.เอเชีย เกาะกูดคาบาน่า

24.คมศร ภาษี (บีหลัง) : สโมสรโกลด์ซิตี้ ม.เอเชีย เกาะกูดคาบาน่า

25.นัฐพล นันทะ (เซตเตอร์) : สโมสรโกลด์ซิตี้ ม.เอเชีย เกาะกูดคาบาน่า

26.มนตรี พ่วงลิบ (ตัวรับอิสระ) : สโมสรพยัคฆ์ เซนเซ

27.จักรพงษ์ ทองกลาง (ตัวรับอิสระ) : สโมสรพยัคฆ์ เซนเซ

28.คงกะพัน ทองขาว (เซตเตอร์)

29.สุพพัต กันวิหค (บีหลัง) : สโมสรโกลด์ซิตี้ ม.เอเชีย เกาะกูดคาบาน่า

โดยจะเรียกเก็บตัววันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น.  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย นักกีฬาทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK  ก่อนจะเดินทางไปตรวจด้วยวิธี RT PCR ณ โรงพยาบาลปิยะเวท 

สำหรับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม จะแข่งขันระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply