ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ของรายการแข่งขันวิ่งเทรลใน Ultra Trail Thailand Tour และการส่งเสริมการพัฒนาผู้มีความเป็นเลิศทางด้านการวิ่งเทรล

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา-Ultra-Trail-Thailan

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply