ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ Thailand Open Masters Games ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2565

DSCF9667
DSCF9298
DSCF9295
DSCF9281
DSCF8593
DSCF8591
DSCF8583
DSCF8580
DSCF8578
DSCF8577
DSCF8568
DSCF8567
DSCF8566
DSCF8550
DSCF8549
DSCF9991
DSCF9992
DSCF9993
DSCF9996
DSCF8525
DSCF8526
DSCF8533
DSCF8534
DSCF8537
DSCF8538
DSCF8545
DSCF8548
DSCF9981
DSCF9963
DSCF9975
DSCF9955
DSCF9942
DSCF9936
DSCF9919
DSCF9896
DSCF9894
DSCF9882
DSCF9872
DSCF9863
DSCF9765
DSCF9771
DSCF9782
DSCF9799
DSCF9801
DSCF9805
DSCF9803
DSCF9809
DSCF9821
DSCF9825
DSCF9839
DSCF9844
DSCF9760
DSCF9756
DSCF9747
DSCF9742
DSCF9732
DSCF9718
DSCF9714
DSCF9706
DSCF9696
DSCF9694
DSCF9690
DSCF9688
DSCF9517
DSCF9520
DSCF9589
DSCF9602
DSCF9607
DSCF9621
DSCF9633
DSCF9648
DSCF9651
DSCF9660
DSCF9664
DSCF9676
DSCF9516
DSCF9510
DSCF9508
DSCF9492
DSCF9480
DSCF9479
DSCF9475
DSCF9471
DSCF9469
DSCF9451
DSCF9434
DSCF9422
DSCF9327
DSCF9333
DSCF9334
DSCF9343
DSCF9345
DSCF9365
DSCF9375
DSCF9376
DSCF9391
DSCF9404
DSCF9418
DSCF9421
DSCF9315
DSCF9313
DSCF9305
DSCF9007
DSCF8998
DSCF8993
DSCF8989
DSCF8988
DSCF8981
DSCF8895
DSCF8897
DSCF8899
DSCF8901
DSCF8904
DSCF8913
DSCF8915
DSCF8917
DSCF8923
DSCF8935
DSCF8975
DSCF8977
DSCF8886
DSCF8874
DSCF8870
DSCF8864
DSCF8857
DSCF8849
DSCF8835
DSCF8845
DSCF8833
DSCF8831
DSCF8828
DSCF8826
DSCF8710
DSCF8723
DSCF8732
DSCF8735
DSCF8748
DSCF8750
DSCF8772
DSCF8793
DSCF8796
DSCF8800
DSCF8803
DSCF8806
DSCF8707
DSCF8702
DSCF8695
DSCF8671
DSCF8662
DSCF8660
DSCF8659
DSCF8655
DSCF8652
DSCF8647
DSCF8644
DSCF8636
DSCF8566
DSCF8596
DSCF8600
DSCF8610
DSCF8611
DSCF8613
DSCF8615
DSCF8619
DSCF8620
DSCF8621
DSCF8626
DSCF8631
DSCF8550

 

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ Thailand Open Masters Games ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2565 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Related posts:

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยขอเชิญค่ายสมาชิกส่งนักกีฬาในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะก...
คณะกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านมาร่วมออกก...
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Spor...
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระบบ ONLINE ผ่...
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...

Leave a Reply