ศึก เอสโคล่า วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2565 พร้อมเปิดฉาก 8 ธ.ค.นี้

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ เอสโคล่า วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก ประจำปี 2565 ณ ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายทนุเกียรติ  จันทร์ชุม  ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย, มร.เคนอิจิ ฟูจิตะ ประธานบริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, คุณภูวริช  ภัทรกรสกุลชัย Senior manager event marketing บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นายกฤษฎา ตฤษณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผังรายการ บริษัท …

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ เอสโคล่า วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก ประจำปี 2565
ณ ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายทนุเกียรติ  จันทร์ชุม  ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย, มร.เคนอิจิ ฟูจิตะ ประธานบริษัท
มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, คุณภูวริช  ภัทรกรสกุลชัย Senior manager event marketing บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นายกฤษฎา ตฤษณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผังรายการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36) และคุณศิวพร เพ่งผล หัวหน้าแผนกงานบริหารวีดีโอและบรอดคาสท์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ร่วมแถลงข่าว 

                       นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม  ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย เผยว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมในการแถลงข่าว  การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ เอสโคล่า วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก ประจำปี 2565 ในครั้งนี้
การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน
การแข่งขันกีฬาอาชีพให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อวางระบบการพัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ ทักษะ องค์ความรู้ และ
การจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อยกระดับกีฬาอาชีพในทุกภาคส่วน ให้มีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

                        กีฬาวอลเลย์บอลเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่มีการจัดแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีส่วนช่วยให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีนี้ก็เช่นกัน แม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และในขณะนี้สถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มคลี่คลายลงแล้ว ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ เอสโคล วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก ประจำปี 2565 เช่นเคย
เพื่อเป็นการรักษาระบบการพัฒนานักกีฬาและการดำเนินการแข่งขันให้มีความต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพในสโมสรต่าง ๆ ให้มีรายได้ เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ จากความสำเร็จในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย มีความเชื่อมั่นว่า สมาคมฯ จะสามารถดำเนินการจัดการแข่งขันรายการนี้ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                        สุดท้ายนี้ ขอฝากไปถึงนักกีฬาและบุคลากรในสังกัดสโมสรต่าง ๆ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่รัฐบาลและ
ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ เอสโคล่า วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก ประจำปี 2565 ในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ตามวัตถุประสงค์ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา”

                        มิสเตอร์ เคนอิจิ ฟูจิตะ ประธานบริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า
“ในนามของบริษัท มิกาซ่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ได้ให้เกียรติเชิญมาร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ เอสโคล่า วอลเลย์บอล
ไทยแลนด์ ลีก ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มิกาซ่า ได้มีส่วนในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคม
กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และการให้การสนับสนุนลูกวอลเลย์บอลในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในร่มและชายหาด รวมทั้งการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ ลีก โดยในปีนี้ มิกาซ่า ยังได้ให้การสนับสนุนเช่นเคย และเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่
จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลและสนับสนุนการแข่งขันปีต่อ ๆ ไปอีกอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้
มิกาซ่า ได้นำลูกวอลเลย์บอลมามอบให้กับสมาคมฯ สำหรับใช้ในการแข่งขัน และมอบให้กับทุกสโมสรสำหรับใช้ในการฝึกซ้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักกีฬาจากทุกสโมสรจะมีความสุขและประสบความสำเร็จหลังจากได้สัมผัสกับลูกวอลเลย์บอลที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การแข่งขันนี้เกิดขึ้น และหวังว่าการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก ในปีนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดี มิกาซ่าจะมุ่งมั่นพัฒนาและ
สรรสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับการแข่งขันกีฬาให้ก้าวหน้าไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อมอบประสบการณ์ความสุขให้กับนักกีฬา และสร้างความสนุกให้ผู้ชมการแข่งขันทุกคน”

                        คุณภูวริช  ภัทรกรสกุลชัย Senior manager event marketing บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป
จำกัด กล่าวว่า “บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สมาคม
กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาใช้สถานที่ของเดอะมอลล์เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ ลีก อีกครั้ง เดอะมอลล์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจการค้า ซึ่งการสนับสนุนทางด้านการกีฬาก็เป็นสิ่งที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
และในครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ เดอะมอลล์ ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ให้เป็นหนึ่ง ในสนามแข่งขันของกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ เอสโคล่า วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2565

                        ด้วยประสบการณ์ที่ได้เคยจัดการแข่งขันด้านกีฬามาโดยตลอด อีกทั้งสถานที่สิ่งอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ที่รองรับตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา การเตรียมการรักษาความปลอดภัย
อย่างเข้มงวด และการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้กับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ชม
ที่จะเข้ามาชมการแข่งขัน ขอยืนยันว่าเดอะมอลล์มีความพร้อมเต็มที่ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
และขอรับรองว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจและมีความสุขในการชมการแข่งขันครั้งนี้อย่างแน่นอน
ขอเชิญชวนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่าน เดินทางมาร่วมส่งกำลังใจ เชียร์นักกีฬาชั้นนำระดับสโมสรที่ชื่นชอบ
ได้ที่สนามแข่งขัน ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ

                        ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า “กรมพลศึกษา ขอขอบคุณ
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่ม เอสโคล่า การกีฬา
แห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และผู้สนับสนุนอื่น ๆ ทุกภาคส่วน ที่ได้ให้เกียรติ
กรมพลศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ เอสโคล่า วอลเลย์บอล
ไทยแลนด์ ลีก ประจําปี 2565 ในครั้งนี้ กรมพลศึกษา มีนโยบายและแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการเสริมสร้างพลานามัยของประชาชนให้มีความสุขทั้งกายและใจอย่างถ้วนหน้า ซึ่งการได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จึงนับว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา การที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ให้โอกาส กรมพลศึกษา ในการมีส่วนร่วมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการนี้ โดยใช้สถานที่ อาคารกีฬานิมิบุตร เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาและได้ผ่อนคลายจิตใจจากการได้ชมและเชียร์กีฬาที่ชื่นชอบ และสำหรับผู้สนใจจากนอกพื้นที่ก็สามารถเดินทางมาชมและเชียร์ได้อย่างสะดวกสบายเช่นกัน เนื่องจากโดยรอบอาคารกีฬานิมิบุตรนี้ มีระบบขนส่งมวลชนที่ครบถ้วน ทั้งรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง และเรือ อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ จึงนับได้ว่า อาคารนิมิบุตร เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบที่สุดก็ว่าได้
            กรมพลศึกษา ขอยืนยันว่า อาคารนิมิบุตร มีความพร้อมที่จะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันและยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ทั้งฝ่ายจัดการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนแฟนคลับหรือผู้ชมให้ได้รับความสะดวกสบายและร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันอย่างมีความสุขโดยถ้วนหน้า ขอขอบคุณ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่ม “เอส โคล่า” การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และผู้สนับสนุนอื่น ๆ ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ “เอสโคล่า” วอลเลย์บอลไทยแลนด์ ลีก ประจําปี 2565 ในครั้งนี้ และขอเชิญชวนพี่น้อง แฟน ๆ วอลเลย์บอลทุกท่านมาร่วมชมและเชียร์ หรือส่งกำลังใจให้นักกีฬาวอลเลย์บอลที่ท่านชื่นชอบ ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติครับ”

                        นายกฤษฎา ตฤษณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผังรายการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36) กล่าวว่า “พีพีทีวี มีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดสดกีฬาหลากหลายประเภทในระดับชั้นนำ เพื่อเผยแพร่สู่สายตาผู้ชมคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา พีพีทีวี ได้เดินหน้าถ่ายทอดสดแข่งขันวอลเลย์บอลสำคัญ ๆ มาแล้วหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียที่มีขึ้นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอย่าง  “พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสร เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021” ทั้งประเภทหญิงและชาย และรายการการแข่งที่เพิ่งจบไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่าน “พีพีทีวี วอลเลย์บอลชายหาด เอส โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021” ทั้งสองประเภทเช่นกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลอย่างมาก กระทั่งรายการแข่งขันล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้น “เอสโคล่า วอลเลย์บอลไทยแลนด์ ลีก ฤดูกาล 2021-22” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8 ธันวาคมนี้ – 6 มีนาคม 2565 เป็นอีกการแข่งขันสำคัญที่ พีพีทีวี เตรียมจะถ่ายทอดสดตลอดฤดูกาล และท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการแข่งขันเริ่มจะเปิดสนามให้แฟน ๆ สามารถเข้าไปชมในสนามได้บ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่เต็ม 100 ซึ่งในส่วนของ พีพีทีวี ก็จะจัดเต็มในการถ่ายทอดสดให้แฟน ๆ ได้ติดตามชมผ่านทางหน้าจอ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ในระบบ Full HD แบบความคมชัดสูง เสมือนได้เข้าไปเชียร์แบบติดขอบสนาม นอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.pptvhd36.com โดยผู้ชมสามารถร่วมลุ้นและส่งแรงเชียร์ให้กับนักตบลูกยางไทย #มันส์ทุกเซต ครับ”

                        คุณศิวพร เพ่งผล หัวหน้าแผนกงานบริหารวีดีโอและบรอดคาสท์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า “AIS ในฐานะผู้นำด้าน Digital Life Service Provider มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์กับคอนเทนต์ชั้นนำ ทั้งในประเทศและระดับโลกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคอนเทนต์กีฬา ซึ่งที่ผ่านมา AIS ได้คัดสรรสุดยอดการแข่งขันมาเอาใจคอกีฬาอย่างมากมาย ภายใต้แนวคิดการเป็น  “แพลตฟอร์มกีฬาสำหรับคนไทย” เช่น โตเกียว โอลิมปิก 2020,        ฟุตบอลไทยลีก และ ทีมชาติไทย รวมถึงล่าสุด วอลเลย์บอลไทยลีกในฤดูกาลใหม่ 2021-22 ที่จะถ่ายทอดสดให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมผ่านทาง AIS PLAY อย่างเต็มอิ่ม จุใจ ครบทั้ง 106 แมตช์ สาวกนักตบลูกยางไทย พร้อมเกาะติดแข่งขันแบบจัดเต็ม ครบทุกแมตซ์ ได้ฟรีตลอดฤดูกาล โดยไม่ต้องสมัครแพ็กเกจเพิ่ม เพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน AIS PLAY หรือ กล่อง AIS PLAY BOX เริ่มนัดแรก วันที่ 8 ธ.ค.นี้  โดยขอยืนยันว่า AIS จะยังคงเดินหน้าเชื่อมต่อ เสียงเชียร์ ความสุข และส่งต่อพลัง พร้อมทั้งสร้างความประทับใจ ระหว่างผู้เล่นกับแฟนวอลเลย์บอลได้อย่างเต็มที่”

                        นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมวอลเลย์บอล กล่าวว่า “สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทุกส่วนที่ทำให้เกิดการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ “เอสโคล่า” วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก ประจำปี 2565    เนื่องด้วยภาวะวิกฤตในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบไปทั่วโลก แม้ปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้ว แต่ก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับโอกาสจากสหพันธ์ฯ ทั้ง AVC และ FIVB ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งวอลเลย์บอลในร่มและชายหาดหลายรายการ นอกจากนี้ยังได้กลับมาเริ่มจัดการแข่งขันภายในประเทศ โดยสมาคมฯ จะพยายามจัดการแข่งขันให้ได้ทุกรายการ เพื่อให้ระบบการพัฒนานักกีฬาทุกระดับดำเนินต่อไป โดยจะปฏิบัติตามคู่มือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือตามข้อกำหนดที่จังหวัดเจ้าภาพกำหนดอย่างเคร่งครัด และในปีนี้ แม้จะยังไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ตามปกติ แต่ทางสมาคมฯ ก็พยายามที่จะหาผู้สนับสนุนทั้งในส่วนของเงินสนับสนุนสโมสรและการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ต้องขอขอบคุณ เอสโคล่า ที่ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทาง PPTV และ AIS PLAY ได้เข้ามารับหน้าที่ในการถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขัน”

                        สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ “เอส โคล่า” วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2565 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 16 ทีม แบ่งเป็นทีมหญิง 8 ทีม ประกอบไปด้วย สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ แชมป์เก่าประจำปี 2564, สโมสรสุพรีม ชลบุรี-อี.เทค, สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี,     สโมสรนครนนท์, สโมสรโปรเฟล็กซ์ อาร์เอสยู วีซี, สโมสรขอนแก่นสตาร์ วีซี สองทีมจากการแข่งขันวอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์ 2021 แชมป์ สโมสรแบล็ค พาวเวอร์ วีซี และรองแชมป์ สโมสรเกษตรศาสตร์ วีซี

                        ส่วนทีมชาย 8 ทีมประกอบไปด้วย สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี แชมป์เก่าประจำปี 2564, สโมสรพิษณุโลก วีซี, สโมสรโกลด์ซิตี้ ม.เอเชีย เกาะกูดคาบาน่า, สโมสรยากูโซ่ อาร์เอ็มยูทีที สมุทรปราการ วีซี, สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ, สโมสรไอแอม ปริ้นซ์ ศรีสะเกษ วีซี สองทีมจากการแข่งขันวอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์ 2021 แชมป์ได้แก่ สโมสรพยัคฆ์ เซนเซ และรองแชมป์ สโมสรเกษตรศาสตร์ วีซี

                        ระบบการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ “เอส โคล่า” วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2565 เลกที่ 1 จะแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่มีคะแนนอันดับ 1-6 จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันในเลกที่ 2 ซึ่งในเลกที่ 2 จะแข่งขันแบบพบกันหมดเช่นกัน โดยทีมอันดับ 1-4 จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป ส่วนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบพบกันหมด 1 ครั้ง ทีมอันดับ 1 จะพบกับ ทีมอันดับ 4, อันดับ 2 พบ อันดับ 3 ทีมชนะจะเข้าไปเล่นนัดชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้จะต้องไปแข่งขันนัดชิงอันดับที่ 3

                        การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ “เอส โคล่า” วอลเลย์บอลไทยแลนด์ ลีก ประจําปี 2565 แข่งขันระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2564 – 6 มีนาคม 2565 ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ และอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ นัดเปิดสนามแข่งขันที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ คู่แรก ประเภททีมชาย 08.30 น. พิษณุโลก วีซี พบ ไอแอม ปริ้นซ์ ศรีสะเกษ วีซี, ประเภททีมหญิง 11.30 สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค พบ แบล็ค พาวเวอร์ วีซี, ประเภททีมหญิง 14.30 น. นครราชสีมา คิวมินซี วีซี พบ ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ, ประเภททีมชาย 17.30 น. นครราชสีมา คิวมินซี วีซี พบ ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางแอพพลิเคชั่น AIS PLAY ทุกคู่ และ คู่ที่สาม เวลา 14.30 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply