กกท. ขอแจ้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับการเข้าใช้ห้องประชุมภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ตึก 25 ชั้น)

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอแจ้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับการเข้าใช้ห้องประชุมภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ตึก 25 ชั้น)

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply