กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ การีนา (ประเทศไทย) ร่วมลงนาม MOU ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตไทย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทย ระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาแห่งประเทศไทย และบริษัท การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (Thailand) เข้าร่วมงาน ณ สตูดิโอที่ 3 CenterPoint Studio เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง ในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลัก เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตอาชีพของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ โดยร่วมกันพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตในระดับมืออาชีพ และมือสมัครเล่นอย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสเพื่อผลักดันให้ได้แข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ อีกทั้งยังมุ่งที่จะให้ประเทศไทย กลายเป็นศูนย์กลางอีสปอร์ตแห่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาอาชีพใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ต พร้อมทั้งสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในประเทศ รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “กกท. ได้ให้ความสำคัญและลงมือผลักดันอุตสาหกรรมอีสปอร์ตอย่างจริงจัง โดยเมื่อไม่นานมานี้ เราได้จัดทำโครงการ SAT Esports Academy เพื่อปลุกปั้นนักกีฬาอีสปอร์ตสมัครเล่นให้เท่ามืออาชีพ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตอย่างจริงจัง สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการที่เป็น Official tournament จากการีนาต่อไป ตลอดจนได้รับโอกาสที่จะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะและความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ จิตวิทยา สุขภาพ กายภาพ การวางแผน ฯลฯ และได้เรียนรู้จากทีมงานและโค้ชดีกรีความสามารถระดับประเทศ เพื่อให้นักกีฬา มีความสามารถเทียบเท่าระดับมืออาชีพ ดังนั้นการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้นักกีฬาอีสปอร์ตเติบโต และเป็นที่ยอมรับได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

ปัจจุบัน มีนักกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมในโครงการ SAT Esports Academy 12 คน ซึ่งเป็นนักกีฬาจาก 2 ทีมตัวแทนภูมิภาคของประเทศไทยที่แข่งขันในรายการ RoV Valor City 2021 โดยทั้ง 2 ทีม จะได้รับการฝึกฝนและอบรมตามโปรแกรม เพื่อค้นหาทีมที่ฝีมือดีที่สุดเพียง 1 ทีม ซึ่งจะได้เข้าไปแข่งขันต่อในรายการ Road to AIC 2021 เพื่อคว้าสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ Arena of Valor International Championship 2021 หรือ AIC 2021 ที่มีเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้าน เหรียญสหรัฐ หรือ กว่า 33 ล้านบาท ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ โดยทางภาครัฐและเอกชนจะร่วมมือกันผลักดันให้เกิดลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพอย่างเป็นระบบในประเทศไทย ซึ่งจะเน้นลีก การแข่งขันระดับอาชีพ และตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้กลุ่มนักกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทยต่อไป

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply