ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย”เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564

LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_5
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_20
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_25
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_35
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_18
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_41
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_6
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_7
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_8
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_26
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_27
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_22
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_45
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_28
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_29
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_10
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_9
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_30
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_37
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_31
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_12
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_40
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_32
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_33
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_11
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_34
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_42
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_46
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_47
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_48
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_36
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_49
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_39
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_50
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_51
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_52
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_53
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_54
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_55
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_56
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_57
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_58
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_44
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_61
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_63
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_64
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_38
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_65
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_43
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_66
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_70
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_72
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_73
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_77
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_78
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_60
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_79
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_74
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_80
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_81
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_75
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_59
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_85
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_86
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_87
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_62
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_88
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_89
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_83
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_90
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_91
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_92
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_93
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_67
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_94
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_68
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_97
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_98
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_99
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_100
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_101
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_102
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_0
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_3
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_103
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_84
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_104
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_105
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_106
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_107
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_108
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_109
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_110
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_111
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_112
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_113
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_69
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_114
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_115
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_116
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_118
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_1
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_2
LINE_ALBUM_2021.10.22_๒๑๑๐๒๒_4

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระบบ ONLINE ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 โดยมีคุณบุญชัย แซ่แต้ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 21 กันยายน 2564

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Related posts:

Leave a Reply