กกท.หารือเตรียมวางแผนจัดการแข่งขันวิ่งเทรลอินทนนท์ ร่วมกับ จ.เชียงใหม่ ธันวาคมนี้

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย พร้อม คณะทีมผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ และทีมผู้จัดการแข่งขันวิ่งเทรล Thailand By UTMB 2021 ดอยอินทนนท์ โดยในช่วงเช้า ได้เข้าพบนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 64 ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลดอยอินทนนท์ ที่จะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยตั้งเป้าจำนวนนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันไว้ที่ 3,000 คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในสถานการณ์ต้องเฝ้าระวัง ถึงแม้ในอนาคตอาจจะมีการผ่อนปรนได้มากขึ้น แต่ก็จะต้องปรึกษากับหลายๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด โดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัด กรมควบคุมโรค เพื่อขออนุญาตในการจัดการแข่งขันฯ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขของ ศบค. กระทรวงสาธาณสุข และจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

โดยในช่วงบ่าย รองผู้ว่าการ กกท. ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ พร้อมผู้จัดการแข่งขันฯ ไปประชุมหารือกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ถึงแนวทางการจัดการแข่งขัน ตามมาตรการจังหวัด รวมถึงรายงานปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้อย่างรัดกุม

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply