กกท.ครบรอบปีที่ 57 ก้าวสู่ปีที่ 58

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 57 ก้าวสู่ปีที่ 58 โดยมี ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กกท. ร่วมแสดงความยินดีภายในงาน ณ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

การกีฬาแห่งประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า “กกท.” จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2528 เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬา ให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ และสามารถต่อยอดสู่ระดับอาชีพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 57 ในปีนี้ กกท.ได้จัดกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำ กกท., พระพรหม, พระภูมิชัยมงคล ณ บริเวณหอพระ และรูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จากนั้น เวลา 10.30 น. เป็นพิธีสงฆ์, พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้บริหารและพนักงาน กกท. จำนวน 67 คน, พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิริยะอุทิศแก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ครบ 30 ปี 25 ปี และ 15 ปี จำนวน 59 คน, พิธีมอบรางวัลแก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 31 คน และมอบรางวัลและเกียรติบัตรผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 57 จำนวน 11 คน

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply