รมต.พิพัฒน์ แถลงข่าวกิจกรรมวิ่งปลอดภัยไร้โควิด ครั้งที่ 2

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งปลอดภัยไร้โควิด ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564 ภายใต้ชื่อโครงการ “RUNNING ZONE 10K CHALLENGE – SEASON 2” พร้อมด้วย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย, นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค, พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล รองประธานสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชียและอุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร กกท. ร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

การจัดกิจกรรมวิ่งปลอดภัยไร้โควิด-19 ครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนที่รักการออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิ่ง เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดกิจกรรมวิ่งปลอดภัยไร้โควิด-19 ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อโครงการ “RUNNING ZONE 10K CHALLENGE – SEASON 2” เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ หรือ New Normal Lifestyle

สำหรับปีนี้ การจัดการแข่งขันมีรูปแบบของกิจกรรมเป็นการวิ่งระยะทาง 10 กม. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นสนามหลักของกิจกรรม ซึ่งนักวิ่งจะได้รับของที่ระลึก อาทิ เสื้อยืด, หน้ากากอนามัย ฯลฯ หากสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่นักวิ่งสมัครร่วมกิจกรรม

โดยมีการจัดระเบียบการวิ่งภายใต้กติกาที่ถูกกำหนดโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม พร้อมแสดงเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน (Certificate of Vaccination) หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือการตรวจแบบ ATK มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมลงทะเบียน “ไทยชนะ” และใช้แอพพลิเคชั่น Live Tracker ของฝ่ายจัดงานเพื่อบันทึกสถิติของการแข่งขัน พร้อมรับ Wristband เพื่อให้ทีมงานสามารถตรวจสอบประวัติและติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ ทั้งนี้ กำหนดเวลาการวิ่งเป็นรอบๆ ละไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที และจำกัดจำนวนนักวิ่งไม่เกิน 250 คนต่อรอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า การจัดกิจกรรมนี้ในปีที่ผ่านมาสามารถดำเนินไปได้ด้วยความสำเร็จยิ่ง ทั้งด้านมาตรฐานการจัดงานและกระแสตอบรับของนักวิ่ง จึงได้มอบนโยบายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย กิจกรรมนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อรณรงค์และสร้างกระแสให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัว และหันมาออกกำลังกายมากขึ้น จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนให้ออกมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่รักการวิ่งและออกกำลังกายทุกคนต่อไป

ทางด้าน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งในรูปแบบ New Normal เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และต้องปฏิบัติตามมาตรการการจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้ประกาศล่าสุดของ ศบค. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนสมัครได้ทาง www.RZ10K.com โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply