ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564

2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_77
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_84
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_131
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_0
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_2
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_6
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_10
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_11
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_14
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_15
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_16
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_82
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_18
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_3
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_19
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_9
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_85
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_20
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_8
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_1
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_13
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_21
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_22
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_23
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_24
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_83
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_25
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_26
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_27
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_12
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_28
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_29
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_30
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_41
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_17
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_7
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_31
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_32
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_36
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_37
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_38
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_39
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_46
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_40
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_33
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_42
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_44
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_35
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_47
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_48
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_49
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_51
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_53
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_5
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_54
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_34
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_55
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_56
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_52
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_57
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_50
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_58
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_59
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_60
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_61
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_64
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_65
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_66
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_67
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_69
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_70
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_71
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_72
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_73
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_74
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_75
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_76
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_78
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_79
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_80
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_81
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_62
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_86
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_63
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_87
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_88
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_89
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_90
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_132
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_91
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_92
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_93
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_110
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_94
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_68
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_95
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_106
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_96
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_97
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_98
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_99
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_108
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_100
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_125
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_101
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_120
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_102
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_123
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_124
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_103
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_126
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_134
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_104
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_105
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_107
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_109
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_111
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_112
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_133
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_113
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_115
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_114
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_116
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_118
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_119
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_121
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_117
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_122
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_127
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_128
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_129
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_130
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_135
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_136
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_137
2021.10.17 _1_๒๑๑๐๑๗_4

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระบบ ONLINE ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 โดยมีคุณบุญชัย แซ่แต้ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 14 กันยายน 2564

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Related posts:

ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในโอกาสครบรอบ 69 ปี การก่อตั้งสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย”เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤ...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระบบ ONLINE ผ่...
ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมเจ้าหน้าที่จากการกีฬาแห่งประเทศไทย เดินท...
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ THAILAND MUSCLE AND PHYSIQUE CHAMPIONSHIPS ระหว่างวัน...

Leave a Reply