ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2564

2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_24
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_23
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_21
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_0
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_19
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_1
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_7
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_2
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_8
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_25
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_3
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_28
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_4
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_27
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_5
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_35
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_6
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_26
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_34
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_9
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_10
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_40
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_11
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_36
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_12
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_37
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_13
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_31
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_14
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_38
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_33
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_15
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_29
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_16
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_32
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_17
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_39
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_30
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_18
2021.9.26_๒๑๐๙๒๖_22

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระบบ ONLINE ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2564 โดยมีคุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 25 กันยายน 2564

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Related posts:

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันด์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
ประกาศผลรางวัล การประกวดคลิปกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตสู้COVID19”
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
คณะกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอ...

Leave a Reply