สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระบบ Online ในวันที่ 25-26 กันยายน 2564

การสนับสนุนของพกว2564

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ภายใต้การสนับสนุนของ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย



“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

ระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ในวันที่ 25 – 26 กันยายน 2564

ขั้นตอนการสมัคร
1.แสกน QR Code เพื่อสมัครเข้ารับร่วมอบรม

1631958910151
2.แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

3.แนบรูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป

4.แนบหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำเข้าร่วมการอบรม จำนวน 500 บาท
มาที่บัญชี “หลักสูตร  ประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอน กีฬาเพาะกายระดับชาติ” ธนาคารกรุงไทย สาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)
เลขที่บัญชี 984-4-69949-5
(เงินมัดจำจะโอนคืนเมื่อเข้ารับการอบรมครบตามกำหนด)

5.แนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ โดยการแคปหน้าจอที่ท่านได้ลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว (เพิ่มเพื่อนในไลน์ @caloriecredit หรือ แสกน QR code)
1631959236062

!! รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น !!
ไม่รับสมัครหน้างาน

 *** ปิดรับสมัครวันที่ 23 กันยายน 2564 ***

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Related posts:

Leave a Reply