ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน COVID-19

สมาชิกนักกีฬา และ บุคลากรกีฬาอาชีพ ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ท่านใดยังไม่ได้รับวัคซีนและมีความต้องการรับวัคซีน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม 2564 (จำนวน 50 คน เท่านั้น) ทั้งนี้ สมาคมฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าหากลงทะเบียนมาแล้ว จะได้รับวัคซีนตามที่ลงทะเบียนหรือไม่ จุดประสงค์ของสมาคมฯในครั้งนี้ เพื่อหากได้โควต้าวัคซีนจะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ก่อน และทำให้สมาคมฯสามารถส่งรายชื่อได้ทันเวลา และทำให้โอกาสในการได้รับวัคซีนจริงสูงขึ้น ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Nd7JnryYiRWEqarK8 ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 4 ส.ค. 64 เวลา 11:30 น. **หมายเหตุ : 1.การลงทะเบียนดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องการได้รับวัคซีน หากทางสมาคมฯได้รับโควต้าวัคซีน 2.หากได้โควต้าวัคซีน เจ้าหน้าที่สมาคมฯจะประสานงานจัดสรรวันรับวัคซีนให้อีกครั้ง “ด้วยความห่วงใย จากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทร 062-914-0955 (บีม)

สมาชิกนักกีฬา และ บุคลากรกีฬาอาชีพ ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ท่านใดยังไม่ได้รับวัคซีนและมีความต้องการรับวัคซีน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม 2564 (จำนวน 50 คน เท่านั้น)

ทั้งนี้ สมาคมฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าหากลงทะเบียนมาแล้ว จะได้รับวัคซีนตามที่ลงทะเบียนหรือไม่ จุดประสงค์ของสมาคมฯในครั้งนี้ เพื่อหากได้โควต้าวัคซีนจะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ก่อน และทำให้สมาคมฯสามารถส่งรายชื่อได้ทันเวลา และทำให้โอกาสในการได้รับวัคซีนจริงสูงขึ้น

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Nd7JnryYiRWEqarK8
ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 4 ส.ค. 64 เวลา 11:30 น.

**หมายเหตุ :
1.การลงทะเบียนดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องการได้รับวัคซีน หากทางสมาคมฯได้รับโควต้าวัคซีน
2.หากได้โควต้าวัคซีน เจ้าหน้าที่สมาคมฯจะประสานงานจัดสรรวันรับวัคซีนให้อีกครั้ง

“ด้วยความห่วงใย จากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทร 062-914-0955 (บีม)

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply