การกีฬาแห่งประเทศไทย ออกหนังสือถึงสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply