เลื่อนการแข่งขัน 3rd SINGHA Thailand Champions Tour 2021

ประกาศเลื่อนการแข่งขัน รายการ: 3rd SINGHA Thailand Champions Tour 2021 วันแข่งขันเดิม: 19-21 พฤษภาคม 2564 วันแข่งขันใหม่: 18-20 สิงหาคม 2564 รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครนายก TOURNAMENT POSTPONED EVENT: 3rd SINGHA Thailand Champions Tour 2021 ORIGINAL DATE: 19-21 May 2021 NEW DATE: 18-20 August 2021 Royal Hills Golf Resort and Spa, Nakhon Nayok

ประกาศเลื่อนการแข่งขัน
รายการ: 3rd SINGHA Thailand Champions Tour 2021
วันแข่งขันเดิม: 19-21 พฤษภาคม 2564
วันแข่งขันใหม่: 18-20 สิงหาคม 2564 รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครนายก

TOURNAMENT POSTPONED
EVENT: 3rd SINGHA Thailand Champions Tour 2021
ORIGINAL DATE: 19-21 May 2021
NEW DATE: 18-20 August 2021 Royal Hills Golf Resort and Spa, Nakhon Nayok

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply