การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply