พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางกีฬาไทยกับปรากฏการณ์โควิด-19”

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางกีฬาไทยกับปรากฏการณ์โควิด-19” ที่ห้องศรีนครินทร์ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply