กกท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่า อี

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่า อี ณ ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขันรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เอฟไอเอ ฟอร์มูล่าอี เวิร์ลแชมป์เปี้ยนส์ชิพ หรือที่เรียกว่า “ฟอร์มูล่าอี” การแข่งขันฟอร์มูล่าอีเป็นการแข่งขันรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกปี ค.ศ. 2014 มีการแข่งขันในเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกในแต่ละฤดูกาล 10-14 สนาม มีผู้ชมแต่ละสนามไม่ต่ำกว่า 40,000 คน มีผู้ติดตามชมการถ่ายทอดการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 40 ล้านคน มากกว่า 170 ประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่สนใจต่อสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมรถไฟฟ้า การแข่งขันฟอร์มูล่าอีจะจัดในสนามเฉพาะกิจโดยปิดถนนแข่งขันในใจกลางเมืองเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงการแข่งขันได้มากขึ้น นอกจากนั้นการแข่งขันรถพลังงานไฟฟ้ายังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในการใช้พลังงานสะอาดรวมทั้งรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า “จากผลการศึกษาของการกีฬาแห่งประเทศไทย การจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าอีมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนประมาณ 624.15 ล้านบาท โดยเป็นค่าลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 360 ล้านบาท คาดว่าถ้าสถานการณ์การเดินทางเข้าออกประเทศกลับมาเป็นปกติ น่าจะมีผู้ชมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 40,000 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 1,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการดึงการแข่งขันรายการกีฬาระดับโลกมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ นอกนี้การจัดแข่งขันรถพลังงานไฟฟ้ายังสอดคล้องกับนโยบายของหลายๆ กระทรวง ทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศไทยด้วย”

​หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว การกีฬาแห่งประเทศไทยจะมีการสรุปผลการศึกษาเพื่อเสนอต่อทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาในการอนุมัติส่งหนังสือแสดงความสนใจต่อฟอร์มูล่าอีเพื่อมาประเมินศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคต่อไป โดยพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือสนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตที่มีการจัดเทศกาลแข่งรถมาอย่างต่อเนื่องและเป็นสนามเฉพาะกิจสนามเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์แข่งรถนานาชาติ เอฟไอเอ เกรดสาม.

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply