ดร.กัองศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.พร้อมคณะผู้บริหาร กกท.ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม นายศิวดล ชวลิตปรีชา อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับ นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ครั้งที่2/2564 โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ในการประชุมวันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 และ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” ระหว่างวันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2564 โดยได้หารือเกี่ยวกับกำหนดการฉีดวัคซีนของจังหวัดตราดในเดือนมิถุนายน ว่าอาจคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาจัดการแข่งขันทั้งสองรายการ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ กกท. หารือร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค. ) ในเรื่องดังกล่าว ต่อไป

ทั้งนี้ แนวทางและรูปแบบการจัดการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น ที่ประชุมมีความเห็นให้จังหวัดเจ้าภาพได้พิจารณาถึงชนิดกีฬา ระยะเวลาการจัดการแข่งขัน และสถานที่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply