“ศรีสะเกษเกมส์” ลงตัวจัด 15 ส.ค-5 ก.ย จัดแข่งเป็นกลุ่มชนิดกีฬา กลุ่มละไม่เกิน 3 พันคน

“ศรีสะเกษเกมส์” ลงตัวกำหนดจัด 15 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564 “นครลำดวนเกมส์” จัด 18 – 22 กันยายน 2564 ขยายระยะเวลาการจัดการแข่งขันจัดกลุ่มชนิดกีฬาเพื่อลดความแออัดของนักกีฬาเจ้าหน้าที่ เน้นความปลอดภัยสูงสุด

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” โดยมีพันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาตร์การกีฬา นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทาน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา

การประชุมวันนี้เป็นการพิจารณาร่วมกันในเรื่องระยะเวลาการจัดการแข่งขันใหม่ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติที่ จ.ศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพ กลางเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้แต่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงมีความเห็นว่าให้เลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแนวทางเพื่อปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ให้ปลอดภัยต่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มากที่สุด

หลังจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันถึงรูปแบบการจัดการแข่งขันเพื่อลดความเสี่ยงและความแออัดของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในช่วงการแข่งขันจึงข้อสรุปให้แบ่งกลุ่มชนิดกีฬาเป็น 3 กลุ่มๆ ละไม่เกิน 3,000 คน โดยให้ขยายระยะเวลาการแข่งขันออกไปเป็น 21 วัน แต่ไม่เกิน 25 วัน และมอบหมายให้ กกท.แก้ไขข้อบังคับการแข่งขันต่อไป

สำหรับระยะเวลาการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” เลื่อนจาก 5-15 มิถุนายน 2564 ไปเป็นระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” เลื่อนจาก 7- 11 กรกฎาคม 2564 ไปเป็น ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2564.

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply