เช็คผลศึกยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ 2563 คัดภาคนครหลวง-ภาคเหนือ : รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (ปีที่ 30) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ณ ยิมเนเซียม 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ เป็นเกมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ  ประเภททีมชาย  โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ 3-0 เซต 25-19, 25-9, 26-24 ประเภททีมหญิง  โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร 3-1 เซต 25-13, 23-25, 25-18, 25-13 รอบชิงอันดับที่ 3  ประเภททีมชาย โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 …

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (ปีที่ 30) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ณ ยิมเนเซียม 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ เป็นเกมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 

ประเภททีมชาย 

โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ 3-0 เซต 25-19, 25-9, 26-24

ประเภททีมหญิง 

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร 3-1 เซต 25-13, 23-25, 25-18, 25-13

รอบชิงอันดับที่ 3 

ประเภททีมชาย

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี 3-0 เซต 25-20, 25-13, 25-12

ประเภททีมหญิง 

โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ 3-0 เซต 25-8, 25-6, 25-12

สรุปอันดับรอบคัดเลือกนครหลวง  

ประเภททีมชาย

1.โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร

2.โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ

3.โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

4.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี

ประเภททีมหญิง 

1.โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

2.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร

3.โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร

4.โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ

รางวัลบุคคล

ประเภททีมชาย

นักกีฬายอดเยี่ยม : ด.ช.อภิมุข คงถิ่นสถาน โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : นายสนั่น อ้นเกตุ โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร

ประเภททีมหญิง

นักกีฬายอดเยี่ยม : เบญญาพร เพิ่มพูนโชคคณา โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : นางสาวพรทิพย์  มีผิว โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

 

ส่วนผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

รอบชิงชนะเลิศ

ประเภททีมชาย 

โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก ชนะ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จ.นครสวรรค์ ด้วยสกอร์ 3-0 เซต 25-13, 25-18, 25-16

ประเภททีมหญิง 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย ชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 3-0 เซต 25-7, 25-14, 25-12

รอบชิงอันดับที่ 3 

ประเภททีมชาย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ จ.เพชรบูรณ์ 3-0 เซต 25-15, 25-10, 25-19

ประเภททีมหญิง 

โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก ชนะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ 3-0 เซต 25-12, 25-11, 25-22

สรุปอันดับรอบคัดเลือกภาคนครเหนือ  

ประเภททีมชาย 

1.โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

2.โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จ.นครสวรรค์

3.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

4.โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ จ.เพชรบูรณ์

ประเภททีมหญิง 

1.โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย 

2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

3.โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

4.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์

รางวัลบุคคล

ประเภททีมชาย

นักกีฬายอดเยี่ยม : ด.ช.ประติธาน อินตะลาศ โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : นายอภิสิทธิ์ ข่มอาวุธ โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ประเภททีมหญิง

นักกีฬายอดเยี่ยม : ด.ญ.ชัญญา อิ่นมีกุล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : นางสาวสุจิตรา ประศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply