รับสมัครทีมเข้าร่วมการเข้าร่วมการแข่งขัน วอลเลย์บอล “ซีเล็ค” เยาวชน และประชาชน ข ชาย – หญิง  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 

ระเบียบการวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” เยาวชน ชาย – หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระเบียบการวอลเลย์บอล “ซีเล็ค”ประชาชน ข ชาย – หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ใบสมัคร แผงรูป ใบรายชื่อ ลิงค์รับสมัคร เข้าร่วมการเเข่งขัน. https://forms.gle/SA7A5Qze81q8euyp7  

ระเบียบการวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” เยาวชน ชาย – หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ระเบียบการวอลเลย์บอล “ซีเล็ค”ประชาชน ข ชาย – หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ใบสมัคร แผงรูป ใบรายชื่อ

ลิงค์รับสมัคร เข้าร่วมการเเข่งขัน.

https://forms.gle/SA7A5Qze81q8euyp7

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply